Taller Familiar de La Màquina

Taller Familiar el 15 de diciembre de 2018 a las 17:00 horas.
En el local La Màquina situado en la calle Sao Paolo (delante del numero 34).
Inscripciones en la pagina web: www.lamaquinista.com/lamaquina

Desplaça cap amunt