Banc del Temps de Bon Pastor

Adreça: Centre Cívic Bon Pastor, Plaça Robert Gerhard núm. 3. 08030 Barcelona
Telèfon: 93 314 79 47
Horari:

  • Dilluns de 17,30 a 19 h (Isabel)
  • Dimarts de 17,30 a 19 h (Fina)
  • Dimecres de 17,30 a 19 h (Rosana)
  • Dijous de 10,00 a 12.00 h (Francesc)

Email: bancdeltempsbonpastor@yahoo.es

El Banc del Temps (BdT) és un projecte que funciona sense ànim de lucre, que té com a finalitat promoure intercanvi del temps entre persones.

Les persones adscrites al BdT ofereixen i reben intercanvis per hores, cada titular disposarà d’un compte de temps i d’un talonari personal que utilitzarà en el moment de donar el seu temps a una altra persona, a més s’ha de compromet a comunicar mensualment a la secretaria el temps donat i/o rebut. Així mateix, la secretaria farà cada dos mesos un balanç de cada compte corrent de temps.

La secretaria del BdT, té la finalitat de promoure aquest intercanvi entre les persones adscrites, fomentant la mútua confiança, i per fer-ho edita un Butlletí amb una periodicitat mínima trimestral. En aquest butlletí figurarà la relació de serveis disponibles per intercanviar, la identificació i la localització de les persones corresponents.
El Bd T no es fa responsable dels efectes derivats de les realitzacions dels serveis, els quals seran responsabilitat de les persones adscrites a ell.

El públic objectiu/associats (número aproximat) es:

  • En l’actualitat hi ha 270 persones apuntades, però el nombre és menor per algunes baixes, de totes maneres les persones actives són entre 80 i 100 , que és un nombre important, ja que la resta de Bancs del temps a Barcelona tenen uns 20/30 persones actives.
  • Les persones s’ha d’inscriure individualment, i es fa una entrevista amb la Secretaria per conèixer l’oferta que pugin fer i el funcionament i les normes.
  • La mesura de l’intercanvi és el temps, una hora específicament, amb independència del tipus de servei que s’intercanviï.
  • Està obert a tota la ciutadania incloent a les persones estrangeres.
Desplaça cap amunt