Associació Cultural Gitana Rromane Siklǒvne

Associació Cultural Gitana Rromane Siklovne

Web: www.eldesvandelmuseo.com
Email: estudiants.rromane@gmail.com

Qui som?

Rromane Siklǒvne és una entitat juvenil que neix durant l’any 2011 al barri de Bon Pastor a Barcelona. Està formada pels primers alumnes gitanos del barri que van finalitzar l’educació obligatòria i accediren a estudis superiors. La nostra entitat pretén recolzar a la resta de nois i noies gitanes del barri perquè finalitzin els estudis obligatoris i motivar-los a continuar amb el seu procés educatiu i formatiu.

Des de Rromane Siklǒvne considerem que l’educació és la major eina que posseeix el poble gitano per poder superar la seva històrica situació d’exclusió social. Només des d’una situació educativa normalitzada, la comunitat gitana podrà accedir a una ciutadania plena i en igualtat de condicions amb la resta de la població.

El valors que guien la nostra activitat són:

• El respecte pels drets humans.
• La dignitat i igualtat humana.
• La confiança en la capacitat de decisió dels joves.
• El diàleg intercultural.

Els nostres projectes de difusió de la cultura gitana:

El “Museu Virtual del Poble Gitano a Catalunya” és un espai interactiu on difonem i donem a conèixer els molts aspectes culturals i històrics del poble gitano, a la vegada que informem sobre la actualitat del poble gitano a Catalunya.

El bloc “El desván del museo” pretén ser un espai on, de manera respectuosa, es promogui la discussió i debat sobre les realitats que afrontem les gitanes i gitanos en una societat globalitzada i en contínua transformació.

La Rromani Ćhib Skòla és una iniciativa en la que col•laborem amb altres entitats gitanes per la recuperació de la llengua romaní. En el marc d’aquesta iniciativa hem desenvolupat diverses formacions en llengua romaní dirigides a alumnes de primària i secundària de Bon Pastor.

Desplaça cap amunt