Amparanoies

Adreça: Escola Bernat i Boïl, Av. Mollerussa, 1, 08030 Barcelona
Telèfon: 93 442 9282
Horari d’atenció: dilluns de 15:00 a 16:30
Web: www.patothom.org/
Email: info@patothom.org

És un taller amb mares que provenen de l’AMPA del CEIP Bernat de Boïl i AMPA del CEIP Bon Pastor, encara que està obert a totes les mares del barri de Bon Pastor. Amb el suport de l’entitat Teatre per Tothom, que està especialitzat en Teatre de l’Oprimit una tendència de teatre fòrum educatiu que defensa els Drets Humans, la lluita contra l’exclusió social i en la cerca de models socials alternatius, abordant els conflictes de convivència, les experiències vitals i la responsabilitat cap a la societat.

Així Amparanoies/AMPA-ra –noies, no és una entitat formal, sinó un grup de mares del barri que tenen coses a dir. I així ho estan fent. Mitjançant un treball comunitari on es creen obres de teatre que aborden diferents temàtiques com ara la Participació a les AMPAS, el tema de l’associacionisme, la pressió soferta per una mare soltera, el síndrome de alienació paternal i el despertar sexual d’una nena.

Aquest grup de teatre vol recolzar la labor educativa del barri, per que es pugui comptar amb nosaltres per a reflectir un problema del barri o ser partícips d’un esdeveniment com ara les festes del barri. Aquest taller està inscrit dins de les activitats del projecte “Jo i els altres…” amb el recolzament del Districte de Sant Andreu, Ajuntament de Barcelona, de l’Escola Bernat de Boïl, amb un especial agraïment a la Carmina Álvarez directora de l’Escola.

Els objectius són:

És un teatre foro, on es fan reflexions conjuntes dels problemes socials al barri, i fer-les extensives a la comunitat i al públic, per arribar a possibles formes d’entendre i/o resoldre els problemes.

 

Desplaça cap amunt