Consell de barri de Bon Pastor 12 d’abril del 2016

Consell de barri del Bon Pastor
Dimarts 12 d’abril a les 18:30h – Centre Cívic del Bon Pastor
Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Proposta d’ampliació de la Comissió de Seguiment.
3. Informació sobre l’estratègia per a la rehabilitació d’habitatges.
4. Precs i preguntes.

El Consell de Barri és un òrgan de participació territorial per a totes les qüestions referents al barri. Té com a finalitat ser un canal de participació ciutadana en el desenvolupament de polítiques públiques de proximitat. Són instruments fonamentals de convivència i de treball basats en la coresponsabilitat col.lectiva per aprofundir, així, en la cohesió social i millorar la qualitat de vida urbana de la nostra ciutat.

Està presidit pel regidor o regidora de Districte, hi participen representants dels grups polítics, serveis, entitats i associacions i estan també oberts a la participació individual de tota la ciutadania a través de convocatòries públiques. En les seves sessions es debat sobre els plans, els projectes i les actuacions que tenen lloc al barri, a partir de la informació i les opinions de totes les persones que hi assisteixen. Els acords i les propostes dels consells de barri es transmeten als òrgans pertinents de l’Ajuntament perquè hi doni resposta.

 

http://ajuntament.barcelona.cat/santandreu/ca/noticia/ronda-de-consells-de-barri-a-navas-bon-pastor

Desplaça cap amunt